ترازوها

ترازوهاي سيمان توليد شده در اين شركت در اندازه هاي 1500 و 3000 و 5000 بوده و بكارگيري سيستم هاي توزين ديجيتالي پيشرفته از دقت فوق العاده بالائي برخوردار مي باشند. ترازوهاي سيمان با توجه به اهميت ميزان استفاده سيمان در بتن توليدي نقش بسيار مهمي را ايفا مي نمايد.

ترازوها