بچینگ بتن پرتابل PHI 3/45

اين شركت نوع پرتابل ايستگاههاي مركزي بتن را با كيفيت بالا و به منظور سهولت در جابجايي و نصب و اشغال فضاي كم و كاهش هزينه نصب طراحي و توليد نموده كه با استقبال گسترده اي از طرف كاربران مواجه گرديده است.

بچینگ بتن پرتابل PHI  3/45
بچینگ بتن پرتابل PHI  3/45
بچینگ بتن پرتابل PHI  3/45