پانل کنترل

ساخته شده از بهترين قطعات و تجهيزات اروپائي در كيفيت بالا و مجهز به حفاظت هاي لازم و سيستم كامپيوتر صنعتي (PLC) جهت كنترل هاي توزين و دستورات كار دستگاه بوده كه استفاده مفيد از زمان و كيفيت عالي بتن را تضمين مي نمايد.

كابين كنترل
ساخته شده از از ورق موجدار و ايزوله شده توسط عايق هاي مناسب از ديوار و سقف و پوشش P.V.C مجهز به سيستم روشنائي و پريز برق و تلفن بوده بطوري كه كاربر دستگاه در شرايط آب و هواي مختلف احساس آسايش نمايد.

پانل کنترل
پانل کنترل
پانل کنترل