نوار نقاله ها

شركت ايزولاين نوار نقاله هاي توليدي خود را در اندازه و اشكال گوناگون و براي مصارف مختلف عرضه مي دارد كه شاسي آنها عمدا با استفاده از لوله، ناوداني و ورق فرم داده شده ساخته مي شود. بكارگيري مرغوبترين مصالح و تجهيزات كيفيت محصولات اين شركت را در برابر كار مداوم، آب و هوا و بار زياد تضمين مي نمايد.

نوار نقاله ها
نوار نقاله ها
نوار نقاله ها