اسکرو فولی دار

اسكروهاي توليدي اين شركت در قطر و طولهاي مختلف بوده و براي انتقال مواد و پودرهاي معدني نظير سيمان، سليس و آهك كاربرد دارند. پره ها و قطعات در معرض مواد ساينده از فولادهاي ضد سايش و مقاوم ساخته مي شوند و انتقال قدرت نيز متناسب با كاربرد آنها بصورت گيربكس مستقيم و تسمه اي انجام مي پذيرد.

اسکرو فولی دار