فیدر ویبراتوری

نخستين بخش خط دانه بندي و توليد مصالح فيدرها مي باشند. فيدرهاي توليدي اين شركت در اندازه و كاربردهاي مختلف ساخته ميشود داراي پوشش مقاوم داخلي قيف و دريچه قابل تنظيم مي باشد. معمولا جهت تفكيك سنگ هاي درشت از يك شبكه بر روي قيف فوقاني فيدر استفاده مي گردد.

فیدر ویبراتوری
فیدر ویبراتوری