درام میکسر

در ساخت درام ميكس استفاده از ورق هاي مرغوب ضد سايش اهميت خاصي دارد ما باور داريم كه ضخامت و كيفيت بالاي مواد اوليه بكار رفته و در نتيجه افزايش عمر ميكسر را در پي خواهد داشت.

درام میکسر